Skip to main content

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Οργανωτικά και λειτουργικά οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου διαρθρώνονται μέσω των ακόλουθων μονάδων:

 

α) Β.Ε.Μ.Μ.Ο (Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού)

Το ΒΕΜΜΟ ασχολείται με όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς (όπως για παράδειγμα η διαθλαστική χειρουργική με laser).

Το ΒΕΜΜΟ είναι το πρώτο διαθλαστικό κέντρο παγκοσμίως που ανακάλυψε το 1989 και εφήρμοσε την τεχνική LASIK, η οποία άνοιξε νέους ορίζοντες στη διόρθωση υψηλών αμετρωπιών (μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού) με την χρήση laser και έδωσε την δυνατότητα σε εκατομμύρια ασθενείς ανά τον κόσμο να αποδεσμευτούν από γυαλιά και φακούς επαφής μετά από μια ολιγόλεπτη και ανώδυνη επέμβαση. Η μέθοδος αυτή έκανε το εργαστήριο παγκόσμια γνωστό και χάρισε στον εμπνευστή της Καθ. Ι. Παλλήκαρη τον τίτλο «Πατέρας της LASIK» και μεταξύ πολλών άλλων διεθνών βραβείων το εξέχον βραβείο «Barraquer» που είναι η μεγαλύτερη διεθνής διάκριση στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής. Σήμερα η μέθοδος αποτελεί την κατ’ εξοχήν εφαρμοζόμενη τεχνική διαθλαστικής χειρουργικής στον κόσμο, ενώ την τελευταία δεκαπενταετία υπολογίζεται ότι έχουν διενεργηθεί παγκοσμίως πάνω από 150 - 200 εκατομμύρια επεμβάσεις.

Παράλληλα το Β.Ε.Μ.M.Ο έχει ενεργή κοινωνική παρουσία και δράση καθώς επανδρώνει με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό την Κινητή Μονάδα Οφθαλμολογίας, η οποία παρέχει εθελοντικά διαγνωστικές οφθαλμολογικές υπηρεσίες σε πληθυσμούς κυρίως απομονωμένων και δυσπρόσιτων περιοχών.

 

β) Ε.Κ.Α.Ο (Εθνικό Κέντρο Αθλητικής Όρασης)

Η αθλητική όραση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης δεδομένου ότι ασχολείται με τις βασικές και ειδικές λειτουργίες της όρασης που είναι και η κύρια πηγή πληροφοριών κατά την διάρκεια της άθλησης.

Για τον λόγο αυτό η αθλητική όραση έχει επιστημονικά και κλινικά αναγνωριστεί την τελευταία εικοσαετία ως ένας εξειδικευμένος κλάδος της αθλητικής ιατρικής. Χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία και το δυναμικό της οφθαλμιατρικής και οπτομετρικής επιστήμης όχι μόνον για τη διάγνωση και διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων (π.χ. μυωπία, αστιγματισμός) των αθλητών αλλά και για την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών οφθαλμικών τραυματισμών, την βελτίωση του συντονισμού των οπτο-κινητικών αντιδράσεών τους, καθώς επίσης και την ενημέρωση των αθλητών και προπονητών/κριτών σχετικά με τις "οπτικές" απαιτήσεις των αθλημάτων στα οποία συμμετέχουν. Όλα τα παραπάνω έχουν ως απώτερο σκοπό την βελτίωση των επιδόσεων των αθλητών στον αγωνιστικό στίβο. Οι ειδικές υπηρεσίες του κέντρου, αφορούν τόσο την παροχή άμεσων ιατρικών υπηρεσιών σε αθλητές και διαιτητές/κριτές όσο και τη δημιουργία πλατφόρμας εκτέλεσης μιας σειράς ερευνητικών προγραμμάτων.

 

γ) Δ.Ι.Ε.Κ.Ο (Διεθνές Ιατρικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Οφθαλμού)

Το ΔΙΕΚΟ προωθεί τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου όπως για παράδειγμα την διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών από όλο τον κόσμο καθώς και την διοργάνωση θερινών σχολείων όπως το Θερινό Σχολείο Οπτικής και Όρασης (Summer School of Vision and Optics) το οποίο ξεκίνησε από την Κρήτη και στην συνέχεια αφομοιώθηκε στο ετήσιο διεθνές συνέδριο ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) ως μόνιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποτελώντας τον προπομπό για την δημιουργία μιας Σχολής Οπτομετρίας στην Κρήτη.

Επιπρόσθετα αναλαμβάνει την διοργάνωση θεματικών συνεδρίων με την συμμετοχή πλήθους κορυφαίων επιστημόνων καθώς και την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικού χαρακτήρα για τα οποία και υπάρχει σήμερα πολύ έντονο ενδιαφέρον από πληθώρα επιστημόνων ανά τον κόσμο για την εκπαίδευση σε νέες τεχνικές διαθλαστικής χειρουργικής. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε πρόσφατα επίσημη πρόταση από την Διεθνή Εταιρία Διαθλαστικής Χειρουργικής (I.S.R.S) η οποία αναγνωρίζοντας την παγκόσμια πρωτοπορία του Ινστιτούτου στην Οφθαλμολογία, επέλεξε να του αναθέσει την διεξαγωγή διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις ειδικότητες Διαθλαστικής Χειρουργικής στον κόσμο σήμερα.

 

δ) Εργαστήριο Εμβιομηχανικής της Όρασης

Δραστηριοποιείται στο πεδίο της ανάπτυξης νέων οργάνων και μεθόδων για τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων του οφθαλμού αλλά και για τη μέτρηση φυσιολογικών παραμέτρων. Επίσης προωθεί δραστηριότητες στο πεδίο της οπτικής και εμβιο-μηχανικής μετρολογίας του οφθαλμού και της μαθηματικής προσομοίωσης της οπτικής και της όρασης.

 

ε) Εργαστήριο Οπτικής & Απεικόνισης

Δραστηριοποιείται στο πεδίο της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων και καινοτόμων οργάνων και μεθόδων απεικόνισης των δομών του οφθαλμού καθώς και στην ανάπτυξη φυσικών και μαθηματικών μοντέλων για την αποτελεσματικότερη ανάλυση των αποτελεσμάτων και την επεξεργασία των εικόνων προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών απεικονιστικών/διαγνωστικών μεθόδων.

 

στ) Εργαστήριο Βασικών Βιολογικών Μελετών

Δραστηριοποιείται στο πεδίο της χρήσης εξειδικευμένων ιστοπαθολογικών μεθόδων  για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας νέων θεραπευτικών μεθόδων φαρμάκων και συσκευών σε επίπεδο μοντέλων πειραματοζώων. Επιπροσθέτως, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη νέων μοντέλων πειραματοζώων για παθήσεις του οφθαλμού και αναπτύσσει νέες μεθόδους για την αξιολόγηση μηχανισμών της όρασης και παθολογιών σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Τέλος, προωθεί τη δημιουργία γενετικών βάσεων δεδομένων για κληρονομικές παθήσεις του οφθαλμού.