Skip to main content

Διόρθωση Πρεσβυωπίας

Διόρθωση Πρεσβυωπίας

Η πρεσβυωπία εμφανίζεται στην ηλικία των 40 ετών και βασικό της σύμπτωμα είναι η μειωμένη κοντινή όραση. Το άτομο δυσκολεύεται να διαβάσει χωρίς γυαλιά σε απόσταση 35 - 40 εκατοστών και κουράζεται μετά από σύντομο διάστημα κοντινής εργασίας. Φυσιολογικά, κατά την όραση κοντινών αντικειμένων για να εστιάσει η εικόνα πάνω στον αμφιβληστροειδή ο κρυσταλλοειδής φακός αλλάζει σχήμα. Ο λόγος της εμφάνισης της πρεσβυωπίας είναι η απώλεια της ευκαμψίας και της ελαστικότητας αυτού του φακού. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη αποτελεσματικής και μόνιμης χειρουργικής θεραπείας για την πρεσβυωπία αποτελεί πεδίο εντατικής έρευνας, στην οποία το EOO (ΒΕΜΜΟ) πρωτοστατεί.


Νέα μέθοδος για την βελτίωση της κοντινής όρασης μετά την εγχείρηση του καταρράκτη (Presbia inlay)


Ο καταρράκτης χαρακτηρίζεται από τη θόλωση του  κρυσταλλοειδούς φακού και τη συνεπακόλουθη μείωση της οπτικής οξύτητας. Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται στην αφαίρεση του φακού και την αντικατάστασή του από έναν τεχνητό ενδοφακό που τοποθετείται στο περιφάκιο. Η σύγχρονη τεχνική επέμβασης καταρράκτη, η φακοθριψία, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιτυχής και ασφαλής καθώς τα ποσοστά σοβαρών επιπλοκών είναι χαμηλά.

Το μειονέκτημα της αφαίρεσης του κρυσταλλοειδούς φακού είναι η απώλεια της ικανότητας προσαρμογής με αποτέλεσμα απώλειας της κοντινής όρασης. Ως πρόσφατα, η μόνη αντιμετώπιση του προβλήματος της  κοντινής όρασης μετά την εγχείρηση του καταρράκτη ήταν η χρήση των διορθωτικών φακών (κοντινά γυαλιά, διπλοεστιακά γυαλιά, φακοί επαφής). Οι αυξημένες απαιτήσεις των ασθενών και η επιθυμία ανεξαρτητοποίησης από διορθωτικά γυαλιά, έστρεψαν την επιστήμη της οφθαλμολογίας προς ανεύρεση μιας πιο ικανοποιητικής λύσης.

Το ένθεμα Prebia Microlens™ είναι ένας διάφανος, υδρόφιλος δίσκος με 3χιλ. διάμετρο και περίπου 15μm πάχος. (Εικόνα1) Η κεντρική ζώνη των 1.6χιλ. είναι χωρίς διαθλαστική ισχύ (πλάνο) ενώ η περιφερική ζώνη έχει θετική διαθλαστική ισχύ. Το ένθεμα τοποθετείται στο κέντρο του κερατοειδούς του μη κυρίαρχου (non dominant) οφθαλμού, δημιουργώντας δυο εστιακά σημεία, το ένα για μακρινή και το άλλο για κοντινή όραση, αντίστοιχα.

Το ένθεμα διαθέτει διπλοεστιακό οπτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ως τροποποιημένη μονοόραση (smart monovision). Κατά τη μακρινή όραση οι ακτίνες περνούν μέσα από την κεντρική ζώνη (χωρίς διαθλαστική ισχύ) και εστιάζονται ακριβώς πάνω στον αμφιβληστροειδή, ενώ οι ακτίνες οι οποίες περνούν μέσα από την περιφερική ζώνη (με θετική διάθλαση) εστιάζονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή (Εικονα 2). Κατά την κοντινή όραση, οι ακτίνες οι οποίες περνούν μέσα από την κεντρική, μη διαθλαστική ζώνη εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή, ενώ οι ακτίνες οι οποίες περνούν μέσα από την περιφερική ζώνη εστιάζονται ακριβώς πάνω στον αμφιβληστροειδή.

Το τούνελ στο οποίο τοποθετείται το ένθεμα, δημιουργείται μέσα στον κερατοειδή με την χρήση Femtosecond laser.

Η επέμβαση είναι ασφαλής, ανώδυνη, αποτελεσματική και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά.  Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ανάγκες του ασθενούς ή ο βαθμός της πρεσβυωπίας, υπάρχει η δυνατότητα εύκολης ανταλλαγής του φακού.

Το ένθεμα αυτό, συνιστάται για άτομα τα οποία πρόκειται να χειρουργηθούν για τον καταρράκτη, αλλά επιθυμούν να μην χρησιμοποιούν πλέον γυαλιά κοντινής όρασης, όπως επίσης και για άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας.


Αντικατάσταση κρυσταλλοειδούς φακού με πολυεστιακό ή προσαρμοστικό ενδοφακό (multifocal or accommodative lens)


Ενδοκερατοειδικά ενθέματα

 

Η ένθεση πολυεστιακών ενδοφακών αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της πρεσβυωπίας διότι επιτυγχάνεται ταυτόχρονα καλή μακρινή και κοντινή όραση. Λειτουργούν με τρόπο αντίστοιχο με τα πολυεστιακά γυαλιά δίνοντας την δυνατότητα εστίασης σε διάφορες αποστάσεις και ως εκ τούτου  ικανοποιητικής όρασης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση κοντινών γυαλιών.

Οι προσαρμοστικοί ενδοφακοί είναι μια νέα γενιά τεχνητών ενδοφακών των οποίων η αρχή λειτουργίας στηρίζεται στη δυνατότητα μετακίνησης του τεχνητού φακού σύμφωνα με τις κινήσεις της προσαρμογής που υπόκειται ο σάκος του περιφακίου, στον οποίο είναι τοποθετημένος. Η μετακίνηση αυτή προκαλεί πρόσθια μετακίνηση του φακού και αποκατάσταση μέχρι ενός σημείου της φυσιολογικής προσαρμογής η οποία θεωρητικά χάνεται με την εμφύτευση ενός τεχνητού ενδοφακού. Οι προσαρμοστικοί ενδοφακοί ουσιαστικά στοχεύουν στη λύση του προβλήματος του καταρράκτη και ταυτόχρονα αποτελούν μια ικανοποιητική λύση για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας.

 

Πολυεστιακό LASER (PresbVis)

Το πολυεστιακό laser χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ασθενών που εκτός από πρεσβυωπία πάσχουν και από κάποιο άλλο διαθλαστικό πρόβλημα όπως μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμό. Η όραση διορθώνεται για μακρινές, ενδιάμεσες και κοντινές αποστάσεις.

 

IOL

 

  multifocal IOL